We build. You grow.

Get best community software here

Start a social network, a fan-site, an education project with oxwall - free opensource community software

Edit comment and post in Newsfeed | Forum

Topic location: Forum home » Support » General Questions
Shay Matityahu
Shay Matityahu Jul 13 '15

Hi

I maybe missing something but I can not find a way to edit  post or comment in Newsfeed, I can only have delete option.

Also I have not found references to this in this forum and no plugin in store so I thing maybe I really missing something.


Please you response in the matter.


ross Team
ross Jul 13 '15
There's no such functionality in the default software. 

However there's a plugin in the store by the 3rd party software: http://www.oxwall.org/store/search/plugin?q=comment%20edit

ali
ali Apr 11 '23
В Арт Академи в София, децата могат да се научат на различни техники за рисуване, керамика, крафт с полимерна глина и много други изкуствени дейности. През последните години, училището се е утвърдило като един от най-добрите центрове за изкуство за деца в София. Една от големите предимства на Арт Академи е, че децата не само могат да се забавляват, но и да учат много полезни умения като търпение, точност и творческо мислене. Децата могат да се развиват в своите умения и да изразят своята индивидуалност. В Арт Академи има и опитни учители, които ще насочат децата и ще им помогнат да развият своя талант. Всички материали и оборудване, необходими за изкуството, са на разположение в училището. Арт Академи