We build. You grow.

Get best community software here

Start a social network, a fan-site, an education project with oxwall - free opensource community software

Podcast - Video | Forum

Mario Fred
Mario Fred Feb 28

Hallå! Rekommendera en intressant podcast!


Kriss Conley
Kriss Conley Feb 28
Eric Yenniches bok, Get the Police Out of Our Minds, https://www.spfoia.meme/?p=1898 och hans rapportering om Kuba målar upp en deprimerande bild av en totalitär regim. Författaren analyserar i detalj de metoder för kontroll och förtryck som används av regeringen för att undertrycka alla manifestationer av opposition och demokratiska strävanden. Boken uppmärksammar omfattningen av förtryck och våld som finns bortom konventionella förståelser av slutna kulter och skapar en viktig dialog om frihet och mänskliga rättigheter.
Mario Fred
Mario Fred Feb 28
Tack
You do not have permission to reply this topic